Kilka słów o sobie
Katarzyna Wójcik
Neurologopeda, Logopeda, Pedagog specjalny oraz Terapeuta ręki.


Jestem logopedą, pedagogiem specjalnym oraz terapeutą ręki. Prowadzę terapie i zajęcia logopedyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy.

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną.

Obecnie współpracuję z wrocławskimi przedszkolami, klubami maluszka oraz terapeutycznymi punktami przedszkolnymi, m.in. Przedszkole Bielanek, Integracyjny Punkt Przedszkoly Aniołek, Punkt Przedszkolny Fikoland, Klub Małych Odkrywców, Żłobek Psotne Stópki, Centrum Terapii PlanyFany oraz z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 2 we Wrocławiu (Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki i Przedszkole nr 84).

Doświadczenie zawodowe zdobyłam również w następujących miejscach:
 • OTTO - PRODENT Prywatna Przychodnia Lekarsko - Rehabilitacyjna pod kierunkiem dr Teresy Kaczan,
 • Przychodnia Specjalistyczno - Rehabilitacyjna PULSANTIS pod kierunkiem dr Anny Regner,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr I we Wrocławiu, Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo Rozwojowy - Oddział Neurologiczny,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 • Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej - Oddział Neurologiczny,
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży.

W terapii logopedycznej stosuję m.in.:
 • ćwiczenia oddechowe, oddechowo-głosowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej,
 • ćwiczenia logorytmiczne,
 • techniki wielokrotnych powtórzeń, zabawy tematyczne,
 • komunikację alternatywną i wspomagającą (piktogramy, przedmioty rzeczywiste, obrazek)
 • techniki pracy nad rozwojem wypowiedzi zdaniowych – metodę klockową,
 • ćwiczenia stymulujące funkcje motoryczne,
 • ćwiczenia przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych, dotykowych,
 • ćwiczenia stymulujące pamięć, myślenia sytuacyjnego przyczynowo - skutkowego
  oraz myślenia przez analogię.

Dbając o komfort moich klientów zajęcia prowadzone są online, w domach pacjentów oraz w gabinecie logopedycznym na ul. Przyjaźni 54 (budynek Przychodni Otomedic) oraz
ul. Zwycięskiej 14.